Hoe vraag ik de optieprocedure aan?

Om voor optie in aanmerking te komen moet u in bijna alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Verder moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, die uitgebreid beschreven staan in de folder 'Hoe word ik Nederlander' van het Ministerie.

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Maak hiervoor een telefonische afspraak.