Hoe vraag ik een drank- en horecavergunning aan?

U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

  • inschrijving Kamer van Koophandel (recent niet ouder dan 1 maand);
  • huur-/koopcontract of intentieverklaring voor huur;
  • beschrijving/plattegrond van de inrichting;
  • overzicht van investeringen t.a.v. de inrichting (b.v. inventaris, voorraad) en betaalbewijzen hiervan;
  • bewijzen van kredietovereenkomsten en/of leningen die zijn afgesloten m.b.t. de exploitatie van de horeca inrichting;
  • een uittreksel Bevolking indien woonachtig buiten de gemeente Kerkrade;
  • een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.