Hoe vraag ik een sloopmelding aan ?

Een sloopmelding kan via electronische weg of via een papieren formulier worden aangevraagd. Beide mogelijkheden zijn beschikbaar via de landelijke websitie van het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl. Het formulier is tevens te verkrijgen via de balie "Bouwen, Wonen, Leefomgeving" van de gemeente. Alle stukken die betrekking hebben op de sloopmelding dienen in 2-voud te worden ingediend.