Hoe vraag ik een vergunning aan voor het lozen van afvalwater op de riolering?

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

Wanneer kan ik als bedrijf afvalwater lozen op de riolering?

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het lozen van afvalwater op de riolering?

U vraagt een vergunning digitaal aan via het omgevingsloket.

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels