Hoe vraag ik een vergunning voor het plaatsen van een afzetcontainer aan?

U dient een aanvraagformulier in met de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens van de aanvrager;
  • aard van de in te zamelen afvalstoffen;
  • wijze van inzameling;
  • locatie waar het afval naartoe wordt afgevoerd.