Hoe weet ik of mijn (ver-)bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan ?

Dit dient per specifiek geval bekeken te worden. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwen.

U kunt de bestemmingsplannen zelf digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.