Hoe wordt de onroerendezaakbelasting bepaald?

De gemeente bepaalt de onroerendezaakbelasting aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand.