Hoelang is tijdelijke verhuur van mijn koophuis mogelijk?

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Toelichting

Voorzover het verhuur van "woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning" op grond van de Leegstandwet betreft (artikel 15, lid 1, categorie b), bedraagt de duur van een vergunning maximaal vijf jaren. Deze vergunning kan niet worden verlengd.

Naast deze categorie zijn er nog drie andere categorie├źn:

  1. woonruimte met betrekking tot verzorging/verpleging
  2. woonruimte bestemd voor afbraak of voor vernieuwbouw
  3. woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning

Voor deze drie categorie├źn geldt een afwijkende duur, te weten respectievelijk tien, zeven en vijf jaren.