Hoelang zijn het predicaat Koninklijk en predicaat Hofleverancier geldig?

Eretitels zijn maximaal 25 jaar geldig. Wilt ze langer gebruiken? Doe dan een verzoek om bestendiging. Dit verzoek moet u ook doen als uw bedrijf heel erg verandert. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar. U doet dit verzoek bij de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.