Hoever moeten bomen, hagen en heesters van de erfgrens worden geplant

Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters moeten op grond van landelijke wetgeving op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn staan. Dit wordt gemeten vanaf het midden van de boom of struik.

De Bomenverordening van de gemeente Kerkrade wijkt af van de wetgeving en stelt dat de afstand van hagen en heesters ten opzichte van de erfgrenslijn nihil mag zijn.