Iemand in de buurt wil een monument slopen, daar ben ik het niet mee eens. Wat kan ik doen?

Als het een vergunning betreft voor ingrijpende veranderingen van rijksmonumenten, geldt een uitgebreide procedure en kunt u zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.

Reguliere procedure:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maakt u dan eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.