Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Let op, dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het termijn van 6 weken begint op de dag dat het besluit aan u is bekendgemaakt. Dit betreft de dagtekening die op de beschikking staat vermeld. In de beschikking kunt u ook lezen hoe u bezwaar kan indienen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval aan een aantal kenmerken voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • en de gronden van het bezwaar of beroep.

Wanneer het bezwaarschrift niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Ook kan uw bezwaarschrift worden geweigerd. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.