Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over een vergoeding voor de schade door afwijking van het bestemmingsplan. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag voor een tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening), kunt u een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders. Er volgt dan een hoorzitting bij de Centrale bezwaarschriften- en -klachtencommissie van de gemeente Kerkrade. Vervolgens stelt de commissie een advies op dat aan het College wordt voorgelegd. Afhankelijk van het advies blijft het genomen besluit in stand of wordt een ander besluit genomen.