Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn klacht over een medewerker van de gemeente. Wat kan ik doen?

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar schriftelijk doorgeven aan de gemeentelijke ombudscommissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. De termijn van 1 jaar gaat in op de dag volgend op de datum van verzending van het klachtschrijven.

De schriftelijke melding zal tenminste moeten bevatten:

- uw naam, adres, woonplaats;

- een dagtekening;

- een omschrijving van de klacht;

- de gronden waarom u het niet eens bent met de reactie van de klachtbehandelaar;

- uw handtekening.