Ik ben het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan, wat kan ik doen?

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit.

U dient uw beroep in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit dient u tegelijk met uw beroep in.

Hierna publiceert de gemeente de vastgestelde plannen. U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het raadsbesluit.

U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft zes weken de tijd om een beroepschrift in te dienen na vaststelling van het bestemmingsplan.