Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.