Ik ben het oneens met de beslissing over de schade die ik heb geleden door de gemeente. Wat kan ik doen?

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.