Ik ben jonger dan 27 jaar en werkloos, wat moet ik doen?

Heeft u gewerkt voordat u werkloos werd? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering. Ga daarvoor naar de site van het UWV. Via www.uwv.nl kunt u een WW-uitkering digitaal aanvragen.

Heeft u geen recht op WW? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. U kunt zich melden op het Activerium in Kerkrade voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Wij adviseren u dit binnen 10 dagen na ontvangst van de afwijzingsbeschikking te doen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt zijn er een aantal verplichtingen waar u zich aan moet houden. Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar gelden er aanvullende plichten. Zo moet u eerst zelf 4 weken op zoek naar wek of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat u zich op het Activerium meldt.

Toelichting

Jongeren tot 27 jaar hebben een zoektijd van 4 weken nadat zij zich gemeld hebben op het Activerium voor een bijstandsuitkering.