Ik ben jonger dan 27 jaar en wil bijstand aanvragen. Hoe doe ik dat?

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar kunnen wel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Zij hebben recht op een lagere bijstandsnorm, omdat de ouders van deze jongeren op grond van het Burgerlijk Wetboek nog onderhoudsplichtig zijn. Jongeren van 18 tot en met 20 jaar die in een inrichting verblijven hebben geen recht op algemene bijstand.

Toelichting

Heeft u tijdens de vier weken volgens de gemeente niet voldoende naar werk gezocht, dan kan de gemeente daar rekening mee houden bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering of een verlaging toepassen.

Heeft u helemaal niet naar werk gezocht en geeft u aan dat u dat ook niet gaat doen? Dan kan de gemeente besluiten dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Ook als uw partner wel recht heeft op bijstand, kan de gemeente besluiten dat u geen recht heeft op bijstand. U wordt dan een niet-rechthebbende partner genoemd.