Ik ben langdurig werkloos en wil graag weer aan de slag. Kan ik vrijwilligerswerk gaan doen?

Wanneer u een uitkering van de gemeente of het UWV ontvangt en graag vrijwilligerswerk wil gaan doen, moet u dit vooraf bespreken met uw contactpersoon. Samen met uw contactpersoon bekijkt u welke mogelijkheden er zijn. De gemeente stimuleert en ondersteunt vrijwilligerswerk, maar u mag niet zomaar elk vrijwilligerswerk accepteren.

Bent u langdurig werkloos? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u een uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen. Voor meer informatie meld u zich bij het Activerium in Kerkrade.

Wanneer u geen uitkering ontvangt of geen recht heeft op een uitkering, maar toch graag vrijwilligerswerk wil gaan doen, dan kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale in Kerkrade. Meer informatie vindt u op de website van Vrijwilligerswerk Parkstad.

Toelichting

De gemeente keurt niet al het vrijwilligerswerk goed. Daarom kan men ook niet op eigen houtje iets regelen.