Ik ben Moluks. Heb ik wel de Nederlandse nationaliteit?

Mensen van Molukse afkomst hebben niet altijd de Nederlandse nationaliteit. Soms staat dit wel op het paspoort of identiteitskaart. U wordt wel als Nederlander behandeld. U mag echter niet stemmen bij provinciale, Tweede Kamer of Europese verkiezingen.

Misschien heeft u een faciliteitenpaspoort. Dit is een speciaal paspoort voor personen van Molukse afkomst. In dit paspoort staat niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Er staat wel in dat u als Nederlander wordt behandeld. Ook dan heeft u geen Nederlandse nationaliteit en u mag niet stemmen. Er bestaat geen faciliteitenidentiteitskaart.

Wilt u wel de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een nationalisatieprocedure starten bij de gemeente.

U betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een be√ędigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.