Ik denk dat een bedrijf in de buurt milieuregels overtreedt. Wat kan ik doen?

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding