Ik ga op vakantie en heb een inenting nodig. Waar kan ik die halen?

De GGD Zuid-Limburg is de gemeentelijke gezondheidsdienst die is ingesteld door alle gemeenten in Zuid-Limburg door middel van een gemeenschappelijke regeling.

Het doel van de GGD Zuid-Limburg is:

 • het behartigen van de belangen van de gemeenten;
 • gevraag en ongevraagd advies geven;
 • uitvoering geven aan (rijks)programma's op het terein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid.

De GGD kent de volgende onderdelen:

 • Beschermende taken: infectiebestrijding, seksuele gezondheid, hygiĆ«ne en inspectie, medische milieukunde;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Publieke gezondheid;
 • Kwetsbare personen: openbare geestelijke gezonheidszorg;
 • Overige taken: forensische geneeskunde, sociaal medische advisering, rijksvaccinatieprogramma.

Actuele zorg kent de volgende onderdelen:

 • Regionale anbulancevoorziening;
 • Geneeskundife hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Veilig thuis

 • Advies- en meldpunt voor geweld in afhankijlkheidsrelaties.