Ik heb al een exploitatievergunning. Kan de gemeente toch nog een Bibob-onderzoek instellen?

De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.