Ik heb bedrijfsafval dat lijkt op huishoudelijk afval. Moet de gemeente dit afval altijd accepteren?

Bedrijfsafval is een verzamelnaam voor verschillende afvalfracties afkomstig van ondernemingen. De gemeente Kerkrade zamelt alleen het afval in van haar burgers en dus geen bedrijfsafval. Ondernemers dienen zelf te zorgen voor de verwijdering van hun afval. Ondernemers dienen hiertoe een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar zoals Rd4, Sita, Van Ganzewinkel e.d.