Ik heb een aanvraag gedaan voor het organiseren van een snuffelmarkt. Wanneer neemt de gemeente een besluit?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.