Ik heb een archeologische vondst gedaan, moet ik dit melden?

Als u een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak. Meld uw vondst zo snel mogelijk bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.