Ik heb een boom die een monument is. Mag ik deze boom kappen?

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom heeft deze status als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monument zijn. Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. De boom moet een minimale doorsnede hebben van veertig centimeter.

Bomen die niet op de lijst staan maar een doorsnede van 25 centimeter of meer hebben zijn ook vergunningsplichtig.