Ik heb een kind gekregen, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?

Indien de tijdstippen die het e-loket biedt niet voor u gelegen komen, kunt u ook telefonisch een afspraak maken bij de vakbalie burgerlijke stand (tel.nr. 14-045). Wellicht dat we samen met u een afspraak kunnen inplannen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.