Ik heb een oude, dode boom in de tuin. Wat moet ik doen?

Voor "dode" bomen is geen vergunning nodig.

Kleine bomen mag u zonder vergunning weghalen. Voor grote bomen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Bezit u een boom die op de lijst van waardevolle en monumentale bomen staat? Dan moet u van iedere wijziging een melding maken bij de gemeente. Redenen voor de melding kunnen zijn:

  • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna kapot.