Ik heb een uitkering, kan ik dan een vergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk dat ik doe?

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U kunt hiervoor ook een vergoeding krijgen. U ontvangt deze vergoeding van de instantie of het bedrijf waar u vrijwilligerswerk voor doet. U krijgt nooit een vergoeding van de gemeente voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

De gemeente kan wel een gedeelte van de vergoeding die u voor het vrijwilligerswerk ontvangt vrijlaten. Dit betekent dat er slechts een gedeelte van de vergoeding op uw bijstandsuitkering in mindering wordt gebracht en niet het volledige bedrag. Als het vrijwilligerswerk deel uit maakt van uw re-integratietraject, dan wordt er een bedrag vrijgelaten van maximum € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar. Alle vergoedingen die u krijgt boven de € 150,- worden in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering. Ander vrijwilligerswerk kan de gemeente vrijlaten tot een bedrag van € 95,- per maand en € 764,- per jaar.

Als het vrijwilligerswerk dat u doet vergelijkbaar is met een reguliere baan, kan het zijn dat de vergoeding wel volledig op uw bijstandsuitkering in mindering wordt gebracht. De vrijlating geldt niet voor personen jonger dan 27 jaar. U bent verplicht om het verrichten van vrijwilligerswerk door te geven aan de gemeente. Bespreek met uw contactpersoon of u voor de gedeeltelijke vrijlating in aanmerking komt.