Ik heb een uittreksel nodig. Welk uittreksel moet ik aanvragen?

Er zijn twee soorten uittreksels:

  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)
  • een uittreksel/ internationale akte uit de registers van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte).

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waarin u bent geboren.