Ik heb een vergunning aangevraagd voor het slopen van een monument. Wanneer neemt de gemeente een besluit?

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

  • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure. Deze procedure duurt 8 weken. Ook deze termijn mag met 6 weken worden verlengd.