Ik heb een Wajong-uitkering. Hoe hoog wordt mijn uitkering vanaf 1 januari 2018?

Als u vanaf jonge leeftijd door een ziekte of beperking niet kunt werken, dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering ontvangt u van UWV.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de maximale uitkering omlaag. In 2017 was de uitkering maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. In 2018 wordt dit maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Dit geldt als u arbeidsvermogen heeft. U kunt dus nog gedeeltelijk werken. Als u helemaal niet kunt werken, blijft uw uitkering 75% van het wettelijk minimumloon.

Hoeveel geld u precies krijgt in januari is niet bekend. Dit hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie op 1 januari 2018.