Ik heb geen geld voor sociale en culturele activiteiten, wat kan ik doen?

De gemeente Kerkrade wil graag dat volwassenen, jongeren en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners van 19 jaar en ouder kunnen ondersteuning krijgen uit de regeling SCA. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u een kind van 2 of 3 jaar oud, dan kan ook dit kind in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning uit de regeling SCA.

De aanvullende ondersteuning bedraagt € 122,- en wordt één maal per persoon, per kalenderjaar verstrekt. U moet de bijdrage aanvragen in het kalenderjaar dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat kan zowel voordat als nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt een aanvraag indienen door het formulier op te halen bij het Activerium.

Behoort u tot de doelgroep en heeft u een schoolgaand kind (tussen de 4 en 18 jaar)? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor ondersteuning via de Stichting Leergeld Parkstad, de Stichting JeugdCultuurfonds en / of de Stichting Jeugdsportfonds. De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten. U krijgt zelf geen geld, maar de stichting Leergeld Parkstad betaalt de rekeningen.

Ontvangt uw kind(eren) al een tegemoetkoming van Stichting Leergeld Parkstad, het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds, dan kunt alsnog u in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning uit de SCA.