Ik heb hulp nodig in de huishouding, wat moet ik doen?

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe u ervoor staat. De gemeente kijkt onder andere naar wat u zelf nog kan en of er mensen zijn in uw omgeving die kunnen helpen. De gemeente beslist welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Vraag dan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekeraar om de zorg die u nodig heeft.