Ik heb last van de buren (stankoverlast afval, geluidsoverlast etc.). Wat kan ik hiertegen doen ?

In de gevallen waar de gemeente geen partij is, kan informatie worden ingewonnenbij Buurtbemiddeling Kerkrade.

Buurtbemiddeling Kerkrade is een initiatief van de gemeente Kerkrade, de woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Zuid en Wonen Limburg en de politie. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers die door welzijnsinstelling Impuls worden ondersteund.

Wie vragen heeft kan contact opnemen met Impuls, Marktstraat 6 in Kerkrade, tel. 045-545 63 51 of e-mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl.