Ik heb mijn gehandicaptenparkeerkaart verloren, wat moet ik nu doen?

U kunt een nieuwe kaart aanvragen bij de gemeente. U moet eerst aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces verbaal samen met het speciale aanvraagformulier en 2 pasfoto's terugsturen naar de gemeente. U betaalt opnieuw leges.

De aanvraag van een bestuurderskaart of passagierskaartkost € 88,55 (tarief 2018).

De aanvraag voor verlenging van een bestuurders- of passagierskaart kost € 33,50 (tarief 2018).

Deze kosten betaalt u ook als de gemeente uw aanvraag afwijst.