Ik heb verpleging aan huis nodig, regel ik dit bij de gemeente?

Nee, dit kunt u niet via de gemeente regelen. Thuiszorg in de vorm van verpleging of verzorging regelt u bij uw zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor zorg via de Wet langdurige zorg (WLZ) heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).