Ik kan niet alle schoolkosten van mijn kinderen betalen, wat kan ik doen?

Wanneer u de schoolkosten van uw kinderen niet kan betalen kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld kan een bijdrage bieden wanneer u een naar schoolgaand kind heeft tussen de 4 en 18 jaar. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de kosten. U ontvangt geen geld; Stichting Leergeld betaalt de rekening.

Ook kunt u terecht bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden als de ouders daar zelf geen geld voor hebben. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen op het gebied van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school. Via www.kinderhulp.nl/ kunt u een bijdrage aanvragen.

Indien u niet in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit Stichting Leergeld, kunt u nog altijd een aanvraag bijzondere bijstand indienen. De gemeente vergoedt soms dergelijke kosten. Dit hangt af van uw inkomen en de noodzaak van de kosten. U kunt bijzondere bijstand aanvragen door zich te melden bij het Activerium.

Voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenonderwijs, kan men een tegemoetkoming bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) aanvragen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften.

De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend). De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in het lesgeld.

Een belangrijke voorwaarden is: u heeft geen recht op bijzondere bijstand als u beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Dit betekent dat uw kosten niet door een andere uitkering, lening of toeslag kunnen worden betaald. Ook moeten de kosten die u maakt of heeft gemaakt, verbonden zijn aan Nederland.

Overige voorwaarden:

  1. U moet middels bewijsstukken aantonen dat u de kosten, waarvoor u bijstand aanvraagt, daadwerkelijk moet maken. Een bewijsstuk kan zijn een offerte, nota of rekening.
  2. De kosten zijn voor u noodzakelijk. Bijvoorbeeld u staat onder bewind en moet bewindvoerderkosten betalen.
  3. De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden. Dit betekent dat u voor deze kosten niet kon reserveren of een lening afsluiten.
  4. U heeft een laag inkomen en weinig vermogen, waardoor u de kosten niet zelf kan betalen. U kunt de kosten ook niet betalen met uw bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag.