Ik wil bestuurlijke informatie inzien. Kan ik alles inzien wat ik wil?

Iedereen kan een verzoek om informatie bij de gemeente doen. De informatie moet wel aanwezig zijn bij de gemeente en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of de provincie.

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privĂ©leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager