Ik wil bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Kan ik iemand machtigen?

U kunt iemand machtigen voor het indienen van het bezwaarschrift. Ook mag u iemand machtigen voor hulp met de rest van de bezwaarprocedure. Bijvoorbeeld voor het toelichten van het bezwaarschrift tijdens de hoorzitting. Hiervoor stuurt u een machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met het bezwaarschrift.

Voor een advocaat heeft u geen machtiging nodig.