Ik wil dat een beslissing van de gemeente op mijn bezwaar tijdelijk niet wordt uitgevoerd. Hoe doe ik dit?

Als u in beroep bent gegaan tegen een beslissing van de gemeente op bezwaar, dan is de beslissing op uw bezwaarschrift nog gewoon geldig. U kunt de beslissing op bezwaar tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk laten opschorten. De beslissing op bezwaar wordt dan tijdelijk niet uitgevoerd. Hiervoor dient u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek kunt u tegelijk met uw beroepschrift indienen. Het mag ook erna maar wel binnen de beroepstermijn.