Ik wil een bijzondere begraafplaats aanleggen. Mag dat?

De voorwaarden om een bijzondere begraafplaats aan te leggen zijn:

  • De begraafplaats wordt aangelegd op priv├ęterrein
  • De begraafplaats wordt aangelegd door:
    • een kerk
    • een stichting of vereniging
    • een particulier persoon

Neem contact op met de gemeente waar u de bijzondere begraafplaats wilt aanleggen. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken na de beslissing bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.