Ik wil een demonstratie organiseren. Waar moet ik aan voldoen?

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

  • Het is vreedzaam.
  • Het is geen bedreiging voor:
    • de gezondheid
    • het verkeer
    • de openbare orde