Ik wil een ontheffing om afvalwater te lozen aanvragen, wat moet ik doen?

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Is uw huis nog niet aangesloten op het hoofdriool? Dan wordt een tijdelijke oplossing gedoogd. Het is de bedoeling alle woningen zo snel mogelijk aan te sluiten op het hoofdriool.

Of u een ontheffing nodig heeft kunt u zelf achterhalen door via het Omgevingsloket online (OLO) een vergunningcheck te doen. U kunt de ontheffing dan ook direct online aanvragen. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen via de gemeente.