Ik wil een vergoeding aanvragen voor de schade door een nieuw bestemmingsplan. Wat moet ik meenemen?

U hoeft niets mee te nemen. Een verzoek dienst schriftelijk te geschieden.

Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening