Ik wil mijn huis te koop aanbieden aan de gemeente, hoe doe ik dat?

Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U moet uw huis of grond dan aan de gemeente aanbieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen. De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond waarvoor een nieuwe bestemming is vastgelegd.

U stuurt een aangetekende brief naar de burgemeester en wethouders.

U stuurt de aangetekende brief naar gemeente Kerkrade, afdeling Stedelijke Ontwikkeling.