In mijn bedrijf worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Moet ik dat melden?

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie door te geven. Welke informatie een bedrijf moet doorgeven, is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf.

Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten een kennisgeving (melding) doen. Daarnaast heeft u een preventiebeleid, veiligheidsbeheerssysteem en intern noodplan. Hogedrempelinrichtingen moeten ook een veiligheidsrapport opstellen.