Is het mogelijk om in een verzorgingshuis te gaan wonen?

U heeft een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz. U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? U kunt dan kiezen voor iemand die u goed kent. Misschien dat uw huisarts u helpt. Is er niemand die u kan helpen? Dan kunt u voor hulp ook een afspraak maken met Impuls, tel: 045-5456351